File op Google maps

Aan de hand van de hoeveelheid smartphones op eenzelfde locatie meet Google of er file is

Berlijn Duitsland

En daar had de artiest Simon Weckert iets op gevonden

Arrow

Met 99 smartphones in zijn karretje, wandelde hij door de straten van Berlijn

Hij wilde hiermee aantonen hoeveel we afhangen van een realiteit gecreëerd door apps